GJUTNING

är en tillverkningsteknik som går ut på att ett flytande material hälls i en gjutform[ (till exempel en kokill) och får stelna. Det material som tillsats i gjutformen blir vanligtvis hårt p.g.a. en kemisk process (betong, gips, härdplast) eller p.g.a. att material från början varit uppvärmt till dess smältpunkt när det sedan svalnar återgår det till fast form (metaller av flera slag, glas, termoplast).

Efter
Före

Projekt beskrivning

Vid gjutning behövs en form som antingen kan vara en engångsform eller en permanent kokill. Väljs en permanent kokill utgör kokillen en mycket stor del av kostnaden för detaljen. Därför väljs engångsformer vid små serier och permanent kokill vid stora serier, även kallat bulktillverkning.

En gjutningsprocess består av sex steg:

01

02

03

Formtillverkning

Smältning av material

Avgjutning

Stelning

Urslag

Efterbehandling

04

05

06

Vid smältning av metallen är det viktigt att man beaktar smältans flytbarhet. Det vill säga att man anpassar smältans värme för att optimera hela gjutförloppet. Flytbarheten påverkas även av smältans temperatur, viskositet och flödeshastighet. När sedan smältan fyller formen är det viktigt att hela formen fylls tillräckligt snabbt. Om smältan flyter för långsamt (exempelvis på grund av temperatur, tryck eller formens dimensioner) så inträffar kallflytning. Kallflytning innebär att metallen stelnar innan formen fyllts, vilket ofta inträffar vid krökar. 

Vid stelningsförloppet kan stelningskrympning och svalningskrympning inträffa. Den tidigare kan orsaka krympporer eller sugningar medan den senare kan orsaka spänningar och sprickor. När detaljen stelnat och den ska tas ur kokillen så är det viktigt att detaljen och kokillen utformats så att detaljen inte skadas av att formen delas. Dessutom bör rensning och efterbehandling tas i beaktande vid utformning av detaljen och formen för att minska detaljens kostnad.

Klicka på miniatyren för att välja bild

Galleria

Särskilda villkor för våra kunder

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig.