GRÄSANLÄGGNING & KONSTGRÄS

Vi har de senaste fyra åren genom att arbeta enligt våra värdeord snabba, smidiga och trygga tagit ett nytt grepp om marknaden för mark och anläggningsprojekt.

Efter
Före

01

02

Från ny planering av trädgård av trädgårdsmästare/designer vid nyproduktion till slutförande vilket innebär allt från grävarbete, schaktning, plantering och mycket annat så att du som kund får en färdig trädgård att njuta av till våren eller hösten.

Anläggning av gräsmattor på upp till 10,000 kvm där vi gör allt från analys till att ta hand om vattningen

03

04

Anlägga buskar och byta ut gamla buskar av alla dess slag där vi grävt diken på upp till 100 meter

Anläggning av gräsmattor på upp till 10,000 kvm där vi gör allt från analys till att ta hand om vattningen

Särskilda villkor för våra kunder

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig.