МАКАDAM

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 8mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter och körytor, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm. Används även till plattsättning.

Krossat bergmaterial, används till dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen. Kan även användas som överyta på garageplaner.

Krossat bergmaterial, används till dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen. Kan även användas som överyta på garageplaner.

Särskilda villkor för våra kunder

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig.