SCHAKTNING&FYLLNING&GRÄVNING

Efter
Före

Projekt beskrivning

Vad Innebär Det?

Schaktning innebär att vi skapar en stabil, ofta plan yta, där en grund kan anläggas för en byggnad,pool,attefallshus eller väg.Ytterligare gör vi plats för vatten och avlopp ledningar eventuella installationer under mark.

Olika typer av markarbeten kan innebära att gräva för dränering eller göra plats för en stenkista.Innan man påbörjar schaktning eller andra typer av markarbeten bör man göra en geoteknisk undersökning för att veta vilken typ av mark man har att göra med.

Finns det berg kan man behöva spränga eller spräcka innan markarbetet påbörjas. Det är viktigt att veta var det finns rör och ledningar nergrävt sedan tidigare.

IMG_0754

Schaktmassor körs bort till tippen eller används det för att fylla tomter där vill man höja,fylla osv.Ibland stora jordmassor måste flyttas – ibland kan de användas för återfyllnad, ibland kan de fylla ut andra ytor på tomten. Om de inte kan återanvändas på plats tar vi hand om och forslar bort schaktmassorna.

Klicka på miniatyren för att välja bild

Galleria

Särskilda villkor för våra kunder

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig.