STENLÄGGNING

11111 Efter
21212 Före

Projekt beskrivning

Stenläggning är ett tungt arbete och det är lätt att få ont i ryggen om man inte har rätt teknik och erfarenhet.Erfarna killar är också viktiga självklart
Att lägga nya gångar och en trevlig uteplats blir ett lyft i den äldre trädgården och höjer värdet på ditt hus. Det blir samtidigt praktiskt att ställa möbler på och lättare att hålla snyggt.

När man planerar för läggningen av stenplattorna ska man utgå från entrédörren och husväggarna. Regnvattnet som kommer rinnande
utmed väggarna ska ledas bort från huset så att inte husgrunden blir utsatt för stora mängder vatten. Därför ska plattorna ha en viss lutning ut från huset.

Dessutom kan man projektera för att, istället för att lägga plattor ända in mot husets sockel/grundmur, lägga en fris om ca 30 cm med singel längst in. Då minskar man risken att smutsigt vatten stänker upp på fasaden.

454

Att själv lägga sten kan förvisso vara både lärorikt och roligt, men det är svårt att lyckas lika bra som ett proffs. Ser man på trendutvecklingen gällande villor och småhus, har stenläggning vunnit enorm popularitet de senaste åren. 

Tänk på att anpassa entrévägen så att den även blir lätt att använda för rörelsehindrade eller för att kunna ta sig fram med en barnvagn. Det finns många praktiska material att använda till gångar eller entré­vägar.

Man kan välja allt ifrån betongsten, till finaste natursten eller kanske schiffer.Att använda olika format på marksten och plattor i trädgården och på garageuppfarten för att markera de olika ytorna kan också fungera. Det måste inte vara en enda stenlagd infart. Stråk i andra färger eller med avvikande struktur visar vägen och skapar intresse. En välplanerad och funktionell garageuppfart känns välkomnande och trivsam att komma hem till!

3232

Klicka på miniatyren för att välja bild

Galleria

Särskilda villkor för våra kunder

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig.