TRÄDFÄLLNING

Användningen av teknik som inte bara snabbar upp processen för att ta bort träd. Från det till stor del beror på hur mycket avskogning. Professionella motorsåg kommer att klara av träd i någon större mängd. Lastning av virke i våra dagar är otänkbart utan användning av truckar. Stubbing var en gång den mest arbetsintensiva delen av jobbet. Idag på den hjälp som man kom bulldozers och petrobelli, som är kvalitativt och snabbt ta bort stubbar med stort rotsystem, även på platser med svåra tillgänglighet.

Det finns många skäl för avverkning av träd och buskar. Avverkning av träd är en förutsättning för att området är starkt eftersatt och vedartade vegetation hindrar landskapet fungerar. Eller markägaren planerar att påbörja byggandet av hus, uthus och behöver för att förbereda området för byggarbetsplatsen. Ofta är nödvändiga för avverkning av skog under power line eller för utläggning av kommunikation. Avskogning och avlägsnande av en frisk, ung frukt träd görs i sällsynta fall. Ofta måste skära ner döda träd som är potentiellt farligt att bo nära människor.

Klicka på miniatyren för att välja bild

Galleria

Särskilda villkor för våra kunder

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig.